021 30 34 229 | 060 44 66 614 | 060 44 66 616      info@promotravel.rs

Budimpešta – Božićni vašar / autobusom

Subota, 16.12.2023.

Vodimo Vas na Božićni vašar u Budimpešti koji spada među najlepše vašara te vrste u Evropi! U glavnom gradu Mađarske moći ćete uživati u prelepom ambijentu okićenih ulica i trgova, posetiti brojne štandove koji obiluju domaćim proizvodima i božićnim ukrasima, uživati u prazničnoj muzici i probati raznovrsne specijalitete čuvene mađarske kuhinje!

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Novog Sada u 03:30 sati. Vožnja preko Vrbasa, Kule, Crvenke, Sivca, Kljajićeva, Sombora, Subotice do Budimpešte sa usputnim pauzama po potrebi grupe. Po dolasku, sledi obilazak grada (Budimska tvrđava, Citadela, Ribarski bastion, crkva Matije Korvina, Trg Heroja, Parlament, Opera…). Nakon obilaska sledi slobodno vreme za uživanje u Božićnom vašaru i fakultativno: krstarenje Dunavom, ispod prelepih budimpeštanskih mostova. Sastanak putnika oko 20:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u kasnim noćnim satima.

Cena:

POLAZAK: NOVI SAD (minimalan broj putnika 10)
CENA: 4.290,00 dinara / 3.990,00 dinara (deca do 12 godina)

POLAZAK: VRBAS, KULA, CRVENKA, SIVAC I KLJAJIĆEVO (minimalan broj putnika 10)
CENA: 4.170,00 dinara / 3.870,00 dinara (deca do 12 godina)

POLAZAK: SOMBOR I SUBOTICA
CENA: 3.890,00 dinara / 3.590,00 dinara (deca do 12 godina)

NAČIN PLAĆANJA: 2.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije do 7 dana pred polazak.

U CENU JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča/pratioca za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Budimpešte; troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE UKLJUČENO: fakultativa: krstarenje Dunavom – 20 eura (minimalan broj prijavljenih putnika za realizaciju izleta je 30, obavezno prijavljivanje prilikom rezervacije); međunarodno putno osiguranje Generali (osigurana suma 30000 eura sa Covid-19 pokrićem) za osobe starosti do 18 god. 150,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 250,00 dinara; individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.
Kontakt za reklamacije je 069/1053010.
Cenovnik br. 1 od 22.08.2023.

Licenca OTP 4/2021 kategorija licence A 10 od 25.01.2021.