Dan 7 REJKJAVIK

Slobodan dan za kupovinu suvenira i individualne aktivnosti. Do polaska na aerodrom sabiramo utiske koje nam je veličanstveni Island pružio. Check out nam je u večernjim satima, pakujemo stvari i krećemo na aerodrom.

Dan 8 REJKJAVIK – BEOGRAD

Noćni konekcioni let. Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. Kraj putovanja.