Slovenija - 2 noćenja / autobusom Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 22 .11.2022. 1.DAN putovanje (ponedeljak 13.02. ) : BEOGRAD / LJUBLJANASastanak grupe u 22:45 h radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “ ,...

read more