021/ 66 17 504 | 060/ 44 66 614          info@promotravel.rs

Budimpešta – 3 noćenja | autobusom – Nova godina 2024

Budimpešta – 3 noćenja | autobusom – Nova godina 2024

Budimpešta – 3 noćenja | autobusom – Nova godina 2024 BUDIMPEŠTA je glavni grad Mađarske, stvoren 1873 godine od Budima, Obudima i Pešte, na tlu gde je nekad bilo Panonsko more. Broji oko 2 miliona stanovnika. Dunav razdvaja grad na Budim i Peštu....