021/ 66 17 504 | 060/ 44 66 614          info@promotravel.rs

Prag – 3 noćenja / autobusom

Prag – 3 noćenja / autobusom

Prag – 3 noćenja / autobusom Programputovanjasacenovnikombr.1 od 22.11.2022. 1.DAN putovanja BEOGRAD – PRAGSastanak grupe u 17.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici BAS, sa predviđenih perona od 34 do 41...