021/ 66 17 504 | 060/ 44 66 614          info@promotravel.rs

Malta – 4, 5 ili 8 noćenja | avionom

Republika Malta je mala i gusto naseljena ostvrska zemlja koju sačinjava arhipelag u Sredozemnom moru. Arhipelag čine tri ostrva: Malta, Gozo i Komino i zauzimaju ukupnu površinu od oko 316 kvadratnih kilometara. Nalazi se južno od Sicilije, istočno od Tunisa i severno od Libije, pa tako geografski pripada severnoj Africi, ali politički pripada Evropi. Glavni grad je Valeta. Ovo je pretežno brdovito ostrvo. Klima je sredozemna sa vrlo blagom zimom. Zbog specifičnog geografskog položaja, malteška kultura je spoj mnogih kultura koje su tokom vekova bile u dodiru s Malteškim ostrvima. To su uglavnom okolne mediteranske ili kulture zemalja koje su vladale Maltom pre sticanja nezavisnosti. Malteška ostrva su veliki muzej na otvorenom, jer se 7000 godina njihove istorije na koju su trag ostavile Feničani, Romani, Arapi, Malteški vitezovi i Britanci, mogu videti i danas. Tokom vekova , obale ostrva pretvorila su se u utvrđenja vitezova i Britanske mornarice, ili su na njima nikli mali ribarski gradići i luke koji i danas žive u skladu sa prelepom prirodom ovog mediteranskog bisera. Bez obzira šta očekujete od svog odmora, mogućnosti ovog ostrva su neograničene. Za ljubitelje umetnosti tu su brojni muzeji i galerije, za sportiste organizuju se brojni sportovi na vodi. Uživaćete u gastronomiji ovog mediteranskog ostrva, prirodnim lepotama kao što su pećine, nezaboravnom šopingu ili jednostavno šetajući uveče promenadom u Sliemi ili St. Juliansu….

PROGRAM PUTOVANJA:  Svi termini sa odlaskom PETAK – povratak PONEDELJAK (3 noći):

1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 892 oko 11.55h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 13.50h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje.

2 – 3. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl.

04. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 893 oko 15.45h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 17.40h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PONEDELJAK- povratak PETAK (4 noći):

1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno
poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 892 oko 13.05h (prema objavljenom letu avio
kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 15.00h (prema objavljenom letu avio
kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje.
2 – 4. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl.
5. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 893 oko 14.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 16.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva
vremena su lokalna. Kraj programa.

PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PONEDELJAK – povratak PONEDELJAK (7 noći):

1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno
poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 892 oko 13.05h (prema objavljenom letu avio
kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 15.00h (prema objavljenom letu avio
kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje.
2 – 7. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl.
8. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 893 oko 15.45h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 17.40h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PETAK – povratak PETAK (7 noći):
1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 892 oko 11.55h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 13.50h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje.
2 – 7. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor,
fakultativne obilaske i sl.
8. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 893 oko 14.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 16.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

Važna napomena za vreme poletanja: Prema obaveštenju avio kompanije Air Serbia zadržava pravo promene ugovorenih preliminarnih vremena letova navedenih u programu putovanja. Molimo Vas da ovu činjenicu imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana. Molimo vas da se o uslovima prelaska državne granice detaljno informišete pre početka putovanja.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; 200 EUR po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 4 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je ino partner »Robert Arrigo & Sons Limited«, 51 Censu Tabone Street, St. Julians STJ 1217, Malta

Program 07. sa cenovnikom br. 36637 počinje da važi od 02.10.2023. Svaka promena po ovom programu (termin,
hotel, struktura sobe, usluga i imena putnika) tretira se kao otkaz aranžmana, a nova rezervacija će se raditi po
trenutno važećem cenovniku.

SVE REZERVACIJE SE RADE ISKLJUČIVO NA UPIT ! Cena je rađena na bazi osnovne, najpovoljnije tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife. PUTNICI ĆE U ROKU OD 72H OD DANA REZERVACIJE BITI OBAVEŠTENI O STATUSU ISTE I UKOLIKO REZERVACIJA NE BUDE POTVRĐENA OD STRANE HOTELA ILI AVIO KOMPANIJE U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 72h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžmana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta. Po potvrdi rezervacije i uplati akontacije, izdaje se avio karta. Kada se jednom avio karta izda, NE POSTOJI MOGUĆNOST REFUNDACIJE u slučaju otkaza aranžmana; ne može se menjati (datum i destinacija); ne može se preneti na drugog putnika, a prema pravilima avio prevoznika!!! Molimo Vas da to imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane. Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, promene u tarifama prevoznika ili drugim slučajevima koji utiču na cenu putovanja. Za povećanje cene do 10% cene aranžmana, nije potrebna posebna saglasnost putnika. Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekta, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

POPUSTI I DOPLATE:

U određenim hotelima moguć smeštaj do 2 dece u standardnoj sobi na upit. Popusti za decu se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi. Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, imaju ishranu u hotelu i plaćaju 49€. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. U određenim hotelima je minimalni broj noćenja 4. Hotel može ponuditi smeštaj po višoj ceni za broj noćenja koji je manji od 4. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.

ARANŽMAN OBUHVATA: Avio prevoz na relaciji Beograd-Malta-Beograd avio kompanijom AIR SERBIA (redovna linija), dozvoljeni ručni prtljag 8 kg – dimenzija 40x23x55cm po osobi, individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom, smeštaj u odabranom tipu sobe, 3, 4 ili 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge, usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja i avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 55.59 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ – tako da ukupan iznos takse iznosi 55.59 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi), doplata za predati prtljag do 23kg je 50€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od 100€ , međunarodno
putno osiguranje, obroke u avionu, obavezne doplate za svečane ručkove ili večere*, doplate za “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta – inostranom agencijom, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena
fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera), individualne troškove, ekstra hotelske troškove.
Ukazujemo putnicima da, imajući u vidu datum formiranja programa putovanja i datum realizacije fakultativnog izleta, može doći do bitnih promena imperativnih uslova, koji se tiču kretanja, prelaska granice, mera zaštite, vakcinalnih uslova i slično, što može uticati na sadržaj fakultativnog programa, pa i potpunu ili delimičnu nemogućnost realizacije izleta , što organizator fakultativnog programa, ne može unapred predvideti.

VAŽNA NAPOMENA: U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 15.00h i napuštaju se do 12.00h poslednjeg dana boravka u hotelu. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 15.00h datuma početka putovanja do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni
valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Objavljene cene važe za građ
ane Srbije, a za putnike koji poseduju pasoše drugih država ove cene ne mogu biti garantovane, te se rezervacija neće smatrati validnom bez potvrde hotela. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozimapublikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni ovim programom.
Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote i biće tačno  poznato 24h pred put. Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima na Malti su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stolasamoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera u odnosu na dan izlaska programa cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika. Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza prema tački 11. Opštih uslova putovanja agencije Argus Toursa.
Ukazujemo našim putnicima da je, u postojećim opšte poznatim okolnostima, moguće da dođe do poteškoća i privremene obustave u isporuci struje, vode, internet usluga, određene vrste roba i sl. u kojim slučajevima organizator putovanja ne može snositi odgovornost. Napuštanje smeštajnog objekta, u toku trajanja aranžmana, ne predstavlja osnov za bilo kakvu refundaciju na teret ogranizatora putovanja ili neposrednog pružaoca usluge smeštaja. Posebno ukazujemo na moguće posledice svetske energetske krize, te ukoliko iz tih razloga dođe do poremećaja u snabdevanju energentima (gas, restrikcije struje, nedostatak grejanja, i sl.), organizator putovanja ne može snositi odgovornost s obzirom na to da se radi o opšte poznatim razlozima koji su van domašaja naše delatnosti.

Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.

VAŽENJE PASOŠA: Za državljane Srbije (putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju) pasoš mora da važi MINIMUM 6 MESECI od datuma povratka. Troškovi propuštenih letova, usluge u hotelu i svih drugih ugovorenih, uplaćenih, a neiskorišćenih usluga nastalih usled neposedovanja vize smatraće se odustankom na dan putovanja po opštim uslovima putovanja.

VAŽNO: Mole se putnici da prilikom rezervacije dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu (dostaviti fotokopiju prve strane
pasoša). U suprotnom svaka promena podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici!!!

NAPOMENE ZA AVIO PREVOZ AIR SERBIA
Dozvoljena
težina ručnog prtljaga je 8kg dimenzija 40x23x55cm po osobi (INF nema prava na prtljag). Doplata za predati prtljag do do 23kg je 50€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od 100. Svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje određuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne me imati uticaja). Molimo sve putnike da se pre putovanja detaljno upoznaju sa aktuelnim uslovima avio kompanije (trudnice, putnici sa posebnim potrebama i sl.): https://www.airserbia.com/informacije/specijalnizahtevi/zdravstveniuslovi/specificnazdravstvenastanja. Raspored sedenja u avionu je u nadležnosti aerodromske službe čekiranja, a u autobusu se određuje kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko
između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane. U slučaju nedovoljnog broja putnika po predviđenom minimumu, na jednom od letova u seriji organizator putovanja zadržava pravo da istu seriju letova otkaže. Organizator putovanja ima pravo na jednostranu promenu ugovorene cene u slučajevima, pod uslovima i na način predviđen zakonom (promena cene prevoza do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; uvećanje postojećih taksi ili uvodjenja novih taksi, uključujući i boravišne takse, aviotakse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; povećanje deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje). Putnik ima pravo na smanjenje ugovorene cene, u slučaju da se ovi troškovi smanje, u skladu sa zakonom.

Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije
drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena
putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekta, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih
troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po
važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

POŠTOVANI PUTNICI, OBAVEŠTAVAMO VAS DA, SHODNO UGOVORENIM OBAVEZAMA PLAĆANJA KOJA SE
PRIMENJUJU ZA RANI BOOKING, PRIMLJENA NOVČANA SREDSTVA NA IME REZERVACIJE U ODREĐENOM PROCENTU, A
KAKO JE NAVEDENO U NAČINU PLAĆANJA IZ PROGRAMA PUTOVANJA, SE PROSLEĐUJU INO PARTNERU BEZ
ODLAGANJA U PREDVIĐENIM ROKOVIMA.

 
 
 

Organizator putovanja koristi pravo da putem FIRST ILI LAST MINUTE ponude prodaje svoje slobodne kapacitete po
cenama koje su niže ili drugačije od onih u cenovniku koji je važio prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman
po cenama objavljenim u cenovniku u momentu rezervacije ne ostvaruju pravo za nadoknadu na ime razlike u ceni.

U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku
od 72 (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može
odustati od aranžamana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta. U slučaju promene broja korisnika u okviru
ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne
jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.

Program 07. sa cenovnikom br. 36637 počinje da važi od 02.10.2023. Svaka promena po ovom programu (termin,
hotel, struktura sobe, usluga i imena putnika) tretira se kao otkaz aranžmana, a nova rezervacija će se raditi po
trenutno važećem cenovniku.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u
toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo
kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u
ovom slučaju treba odmah obratiti.

OPISI HOTELA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima
putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS