fbpx

KAPADOKIJA - 5 DANA AVIONOM

HIT PONUDA !
PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
AVION + AERODROMSKE  TAKSE + TRANSFER + SMEŠTAJ NA BAZI POLUPANSIONA
IZLETI  UKLJUČENI U CENU!

Polazak: 31.oktobar

Program putovanja

 1.dan (31.10.) BEOGRAD – ISTANBUL – KAYSERI – AVANOS(KAPADOKIJA)

Sastanak putnika na beogradskom aerodromu “NikolaTesla” ispred šaltera organizatora u dogovoreno vreme. Poletanje za Istanbul u 09:00 (TK1082). Sletanje u Istanbul u 12:45h. Nastavak putovanja sa istog aerodroma u 18:05h (TK2014). Sletanje u Kayseri (Kapadokija) u 19:45h. Transfer do hotela u trajanju od sat i po vremena(okvirno). Večera. NOĆENJE.

 2.dan (01.11.) KAPADOKIJA

Doručak. Posle doručka obilazak regiona poznatog kao “Kolevka hrišćanstva”. Hrišćani su našli utočište pod kamenim svodovima Kapadokije gde su izgradili oko 36 podzemnih gradova i 600 crkava. Te neobične građevine od kamena dobile su ime vilenjački dimnjaci, a sam naziv Kapadokija na persijskom znači “zemlja lepih konja”.Obilazak počinjemo sa najvišom tačkom ove regije zamkom Uchisar.Izlet se nastavlja posetom otvorenom muzeju Goreme, smeštenog u istoimenoj dolini. Ova dolina poznata je po velikom broju pravoslavnih ranohrišćanskih crkvi oslikanim freskama, isklesanih u mekim vulkanskim stenama. Obilazak doline Zelve, u kojoj se nalaze neke od najboljih primeraka kuća i crkava u stenama. Predstavljala je sigurno mesto za skrivanje hrišćana od raznih osvajača. Obilazak Pašabag doline, sa bezbroj formacija visokih preko 30 metara koje narod naziva “vilenjački dimnjaci”, jedinstvene stene u obliku pečuraka. Potom poseta Dolini ljubavi. Nakon toga obilazak jedne od zanatskih radnji. Mogućnost organizovanja ručka (fakultativno) u nekom od restorana, (tradicionalna turska kuhinja). Poseta Avanosu, koji leži na Crvenoj reci, gradu poznatom po proizvodnji keramike još od doba Hetita. Posle posete Avanosu povratak u hotel. Večera. NOĆENJE.

 3.dan (02.11.) KAPADOKIJA

Doručak. Odlazak do podzemnog grada Kaymakli ( ili nekog drugog podzemnog grada u zavisnosti od raspoloživosti) koji se sastoji od 8 podzemnih spratova, od kojih prvi potiču jos iz perioda Hetita. Smatra se da je nastao između VI i XX veka, u vreme invazije Persijanaca i Arapa, a otkriven je nešto pre 1964. godine od kada je dostupan posetiocima.Hodnici u ovom gradu su uski, niski i kosi. Grad ima osam spratova od kojih su samo četiri otvorena za javnost. Zatim nastavljamo do Ihlara doline, udaljene oko 60 km. Ihlara je čuvena regija i kanjon, širok do 200m, a dubok izmedju 100 i 150m, sa nekadašnjim manastirima i uklesanim crkvama u stenama, napravljene u periodu izmedju XI i XIII veka sa zanimljivim freskoslikarstvom iz vizantijskog perioda. Šetnja jednim delom doline Ihlara. Mogućnost organizovanja ručka (fakultativno) u nekom od restorana, (tradicionalna turska kuhinja). Odlazak do doline golubova I stenama poznatih pod imenom tri lepotice . Povratak u hotel. Večera. NOĆENJE.

 4.dan (03.11.) KAPADOKIJA – KONJA – KAPADOKIJA

Doručak. Polazak za Konju- sedište seldžučkog ikonijskog sultanata, udaljena oko 240km od Kapadokije. Po dolasku obilazak muzeja-mauzoleja Mevlana, originalnog sedišta “vrtećih derviša”. Tu se nalazi grob i svetilište Dželedina al Rumija, koji je i dan danas važno mesto hodočašća vernika. Odlazak do centra Konje. Nakon obilaska mogućnost organizovanja ručka (fakultativno) u nekom od restorana, (tradicionalna turska kuhinja), dolazak u okolinu grada Aksaraja u kome se nalazi čuveni Sultanhan, najveći i najstariji karavansaraj u Anadoliji koji je izgradjen 1229. godine. Obilazak Karavansaraja i povratak u Kapadokiju. Večera. Slobodno vreme ili Vam preporučujemo fakultativnu posetu tradicionalnom programu tzv. Tursko veče gde ćete uz orijentalnu muziku na originalan način osetiti duh ove zemlje. NOĆENJE.

 5.dan (04.11.) KAYSERI (KAPADOKIJA) – ISTANBUL – BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme(u odnosu na informaciju našeg predstavnika) do transfera ka aerodromu u Kayseri .Let za Istanbul (TK2013) u 15:35h. Sletanje u Istanbul u 17:30h. Nastavak putovanja sa istog aerodroma u 19.50h (TK1083). Sletanje u Beograd oko 19.30h.

 Hotel By Cappadocia hotel & spa 4 *

Promo cena 529€ 
Redovna cena 549€

* BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANICEN, I NE ODNOSI SE ZA KORISNIKE POTVRDA O ZAMENSKOM PUTOVANJU

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; ili 250€ po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 4 jednake mesečne rate prilikom rezervacije- čekovima građana, bez uvećanja cene aranžmana ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

 FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):

● Ručak i tradicionalni program tursko veče
● U dogovoru sa vodičem moguće je organizovati fakultativni izlet let balonom – koji nesumnjivo predstavlja jedan od najuzbudljivijih momenata ovog putovanja gde ćete uz povremeni huk vatre koja zagreva vazduh prosto kliziti iznad jedinstvenih geoloških formacija stena Kapadokije . Izlet započinje u ranim jutarnjim satima( između 4 i 5 ujutru) i traje oko 3 sata,a sama vožnja balonom oko 1 sat. Prvi zraci Sunca će upotpuniti uživanje uz pogled na ovu oblasti iz najbolje perspektive.Okvirna cena od 200 do 250 evra (cena je podložna promeni i realizacija ovog izleta zavisi isključivo od raspoloživosti balona i vremenskih uslova na koje agencija ne može uticati) . Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 15 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate ,a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera).Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner USLAN TURIZM TAŞIMACILIK VE HAVACILIK LTD.ŞTI, GÜMÜŞSUYU, DÜNYA SAĞLIK SOK. No:3/5 TAKSIM / BEYOĞLU – ISTANBUL

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja (individualna polisa) u agenciji. Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja u koju putuju, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.

Važna napomena

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica. Deca po ovom programu ne ostvaruju popust .

 UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

NAPOMENA Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. VAŽNO: Mole se putnici da prilikom rezervacije ,a najkasnije 10 dana pred putovanje dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu(dostaviti fotokopiju prve strane pasoša).U suprotnom svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici!!! VAŽNO: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predvidjena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. Putnik potvrdjuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti, od trenutka zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj opšteprisutnoj situaciju menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje odredjenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd. ) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja, i osnov isključenja primene Opštih uslova organizatora putovanja.

 VAŽNA NAPOMENA:

Kod transfera aerodrom-hotel - aerodrom, autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu,a u zavisnosti kako zbog konfiguracije terena tako i u najvećoj meri u zavisnosti od saobraćajne prohodnosti.Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta. Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Dozvoljena težina prtljaga 30 kg po osobi (INF 4 kg i sklopiva kolica do 7 kg), a ručnog prtljaga 4 kg po osobi. Svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje odredjuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja).

 Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odnosno sastanka putnika na šalteru  broj 703 na aerodromu „Nikola Tesla,“ obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!!

Važno obaveštenje - Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana izlaska sa teritorije Turske.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja

 Aranžman je rađen na bazi minimum 20 putnika, a u suprotnom, krajni rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 (pet) dana pre planiranog polaska.

Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja organizatora. Organizator ima licencu OTP 2/2020.

Download attachments:

Share this article