021/ 66 17 504 | 060/ 44 66 614          info@promotravel.rs

Atina – 3 noćenja | autobusom – Nova godina 2024

AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ + PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
6 DANA 3 NOĆENJA

Program putovanja:

1. DAN (petak 29.12.2023): BEOGRAD ATINA.
Sastanak grupe u 15.15h
(radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice (preko puta hotela Prezident). Predviđeno vreme polaska u 16.00h. Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju sa kraćim usputnim odmorima.
2. DAN (subota 30.12.2023)
: ATINA
Dolazak u Atinu, u prepodnevnim satima. P
anoramsko razgledanje grada autobusom (Trg Omonija, Trg Sintagma gde se nalazi Parlament i straža Evzona, Olimpijski stadion, Zevsov hram, Hadrijanova vrata, Bajronov spomenik, Nacionalna biblioteka, univerzitet). Nakon razgledanja slobodno vreme do smeštaja u sobe (po hotelskim pravilima oko 15h). Slobodno popodne. NOĆENJE.
3. DAN (nedelja 31.12.2023)
: ATINA ARGOLIDA ATINA.
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili predlažemo fakultativni celodnevni izlet za ARGOLIDU. Vožnja do Korintskog kanala, kraća pauza uz šetnju i razgledanje kanala.
Nastavak putovanja za EPIDAURUS (svetilište boga Asklepija), obilazak antičkog pozorišta iz IV veka p.n.e, čuvenog po svojoj akustičnosti. Nastavak putovanja do NAFPLIONA jedna od najlepših varošica Peloponeza, poznata i kao grad tri tvrđave (srednjovekovna tvrđava Palamidi, drevna tvrđava Akronavplia i otomanska tvrđava Bourtzi). Pešačko razgledanje centra i slobodno vreme za kraći odmor. Nastavak putovanja i dolazak u veličanstvenu MIKENU, arheološko nalazište smešteno u istočnom delu Peloponeza. Mikena je bila najznačajniji centar svog perioda, koja je civilizaciji dala čitav istorijski period, nama poznat kao Mikenski period. Kraći odmor uz obilazak Mikene sa razgledanjem čuvenih Lavljih vrata, grobnica, Artrejeve riznice, ostataka kiklopskih zidina. Povratak u Atinu. U večernjim satima, individualni doček Nove godine. SREĆNA NOVA GODINA!!! NOĆENJE.
4. DAN (ponedeljak 01.01. 2024)
: ATINA SUNION ATINA
DORUČAK.
Slobodno vreme za individualne aktivnosti (predlažemo šetnju po najstarijem i najlepšem delu Atine Plaki,
Atinskim bulevarima, istorijskim delom Atine...) ili
mogućnost organizovanja popodnevnog fakultativnog izleta do rta SUNION (najjužnija tačka Atike i najromantičnije arheološko nalazište tzv. Posejdonov hram, odakle se može uživati u veličanstvenom zalasku sunca). Povratak u Atinu. NOĆENJE.
5. DAN (utorak 02.01.2024)
: ATINA BEOGRAD
DORUČAK.
Nakon doručka, odjava iz hotela. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak AKROPOLJA (antičko svetilište posvećeno boginji Atini zaštitnici grada, po kojoj je grad dobio ime i obilazak antičkog lokaliteta na kome se nalaze Parthenon, Erehtejon, Propileji…). Sastanak putnika u 13.30h na dogovorenom mestu. Polazak za Beograd. Noćna vožnja sa kraćim pauzama.
6. DAN ( sreda 03.01.2024)
: BEOGRAD.
Očekivano vreme dolaska u Beograd u prepodnevnim satima (oko 10 časova), u zavisnosti od uslova na putu i graničnih prelaza.

 

Cenovnik:

Polazak 29. decembar 2023.
Hotel 3* PROMO  219 € 
239
PROMO CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ SOBA !!!

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce), bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika agencije, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min do 30 min pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane agencije, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din). Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 6 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili 40% po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni

ARANŽMAN OBUHVATA Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u odabranom hotelu, u Atini, obilaske prema programu putovanja, usluge vodičapratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, obaveznu boravišnu taksa u iznosima od 1,5 € za hotele sa 3*, 3 € za hotele sa 4*, 4 € za hotele sa 5*, po danu, po smeštajnoj jedinici, u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta boravka, koja se plaća na licu mesta, fakultativne izlete (u organizaciji lokalne agencije inopartnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove, Evropska Unija od naredne godine (tačan datum stupanja na snagu još nije preciziran a odnosi se na 2024. godinu), najavljuje uvodjenje Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS), za putovanje u Schengen zonu, za putnike kojima nije potrebna viza za ulazak u EU, uključujući i putnike iz BiH. Državljani trećih zemalja kojima nije neophodna viza za putovanje u Schengen zonu moraće individualno pre puta podneti zahtev za odobrenje putovanja jednostavnom procedurom korištenja internet stranice ili mobilne aplikacije ETIASa i za to će morati platiti naknadu u iznosu od 7 eura, a dobijeno odobrenje ETIASa važi će tri godine”, po trenutnim najvama

OSIGURANJE: Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose odgovornost da uslučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.

NAPOMENA ZA REZERVACIJE: Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika. Promena datuma putovanja, promena hotela, promena broja korisnika ili imena korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka, dodavanja ili zamene nekog od putnika sa ugovora) kao i tipa smeštajne jedinice smatra se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza i obavezna je korekcija postojećeg ugovora, a shodno tome i cene aranžmana po trenutno važećem cenovniku. Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
POPUSTI I DOPLATE:
Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit i doplata iznosi 80 . Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, imaju mesto u autobusu, imaju ishranu u hotelu i plaćaju 99 . Dete od 2 11,99 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 10 % na hit ponudu i redovnu cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):
1. ARGOLIDA odrasli 45 po osobi / deca do 11.99 god 40 €

2. AKROPOLJ odrasli 35 po osobi / deca do 11.99 god 30 € (cena uklju
čuje ulaznicu za obilazak arheološkog nalazišta Partenon, hram Atine, Nike, Erehteon, teatar Heroda Atika)
3. SUNION odrasli 15 po osobi / deca do 11.99 god 10 €
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika, a za fakultativne izlete neophodan minimum je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije inopartnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Cena izleta obuhvata prevoz autobusom, ulaznice (osim za Sunion, plaćanje ulaznice na licu mesta oko 5 eura, u slučaju da je lokalitet otvoren) i vođenje.
CENA PAKET IZLETA (obuhvata obilazak AKROPOLJA, ARGOLIDE i SUNIONA) iznosi 85 po osobi i 75€ po osobi, za decu uzrasta do 11.99 god. Cena PAKET IZLETA uključuje autobuski prevoz do navedenih lokaliteta koje obuhvata paket
i vođenje. Prijave i plaćanje izleta vrše se na licu mesta predstavniku agencije inopartnera

NAPOMENA ZA RASPORED SEDENJA I MESTA U AUTOBUSU: Raspored sedenja i mesta u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

NAPOMENA ZA SMEŠTAJ: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja ne rade. Hoteli u Grčkoj su kategorisani po odluci lokalnih nadležnih organa. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta agencija ne može imati uticaja. Posebno ukazujemo na moguće posledice svetske energetske krize, te ukoliko iz tih razloga dođe do poremećaja u snabdevanju energentima (gas, restrikcije struje, nedostatak grejanja i sl.), organizator putovanja ne može snositi odgovornost s obzirom na to da se radi o opšte poznatim razlozima koji su van domašaja naše delatnosti. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni ovim programom.

VAŽNO: Turistička putovanja, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuju u odnosu na sve dosadašnje, zbog postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo da se naši putnici, s posebnom pažnjom i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i bezbednu realizaciju objavljenih progama. Realizacija programa putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrđenih od strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su važeće na dan početka putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvođenje novih mera, izmena ili ukidanje postojećih, kao i sve druge promene i uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan razlog za otkaz ugovorenog putovanja od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate i poštuju sve državne odluke i mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog promenjenih okolnosti ili ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid19, primenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl. 11, važeći na dan zaključenja ugovora. Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i u smeštajnim objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Sa tim u vezi, radi postupanja u skladu sa ovim protokolima, hotelski objekti zadržavaju pravo promene načina pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnosti promene uslova pa čak i obustavu pružanja pojedinih servisa i usluga u spa centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima, barovima, ili drugim objektima i sadržajima, a sve u cilju bezbednog boravka i zaštite putnika. To znači da se pojedine usluge i načini pružanja istih ne mogu garantovati i podložni su promenama, u skladu sa preporukama ili odlukama nadležnih epidemioloških vlasti, radi čega, s obzirom na postojeću situaciju, prigovori i reklamacije u vezi sa tim ne mogu biti osnovane. Neophodno je da se svaki putnik, posebno strani državljanin, pre izbora destinacije i polaska na putovanje detaljno obavesti o statusu države u koju putuje ili kroz koju prolazi, te da u skladu sa tim pribavi svu propisanu dokumentaciju. Putnici se upozoravaju da mogu biti podvrgnuti nasumičnom testiranju na destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku, radi potvrde identiteta. Usluga u restoranima je po principu samoposluživanja (švedski sto) ili set menua. Ukoliko je samoposluživanje u pitanju, osoblje hotela će posluživati hranu u tanjir klijenata. Osoblje će koristiti masku i rukavice, ukoliko to nalažu pravila u trenutku boravka na destinaciji. Posluživanje obroka može biti podeljeno u više delova, o čemu će putnici biti obavešteni na recepciji hotela. Klijenti ne moraju da nose maske tokom boravka u hotelu, na otvorenom. Neki hoteli će otkazati švedski sto, zavisno od broja gostiju i poslužiti će meni ili samo glavno jelo. Napominjemo da se regulative i preporuke za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola, bude u međuvremenu promenjen. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid 19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta, načina posluživanja obroka, odsustva pojedinih sadržaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predviđenih Zakonom.

VAŽNA NAPOMENA: S obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata, kao i na mogućnost nastupanja nepredviđenih situacija u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjena, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja). U zavisnosti od trenutne situacije i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta
i uslova na putu. Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti od trenutka zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u
ovoj specifičnoj opšte prisutnoj situaciji menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje određenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd.) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja i osnov isključenja primene Opštih uslova organizatora putovanja. Organizator putovanja ima pravo na jednostranu promenu ugovorene cene u slučajevima, pod uslovima i na način predviđen zakonom (promena cene prevoza do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; uvećanje postojećih taksi ili uvođenja novih taksi, uključujući i boravišne takse, avio takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; povećanje deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje). Putnik ima pravo na smanjenje ugovorene cene, u slučaju da se ovi troškovi smanje, a u skladu sa zakonom.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM i VALIDNOST PUTNIH ISPRAVA: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

FIRST i LAST MINUTE ponude: Organizator putovanja koristi pravo da putem FIRST ILI LAST MINUTE ponude prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od onih u cenovniku koji je važio prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman po cenama objavljenim u cenovniku u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo za nadoknadu na ime razlike u ceni. POŠTOVANI PUTNICI OBAVEŠTAVAMO VAS, DA SHODNO UGOVORENIM OBAVEZAMA PLAĆANJA KOJE SE PRIMENJUJU ZA RANI BOOKING PRIMLJENA NOVČANA SREDSTVA NA IME REZERVACIJE U ODREĐENOM PROCENTU, A KAKO JE NAVEDENO U NAČINU PLAĆANJA IZ PROGRAMA PUTOVANJA, PROSLEĐUJU SE INO PARTNERU BEZ ODLAGANJA U PREDVIĐENIM ROKOVIMA. KOD VELIKOG BROJA HOTELA, OTKAZ REZERVACIJE PO FIRST MINUTE PROGRAMU PODLEŽE TROŠKOVIMA OTKAZA U IZNOSU OD 100%, A PREMA USLOVIMA HOTELA.


Napomena za smeštaj: Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom

OPIS HOTELA:

Athens Mirabello 3* gradski hotel, lociran u širem centru Atine, u blizini trga Omonia i Arheološkog muzeja. U sklopu hotela nalazi se bar, restoran, internet cafe, WIFI na recepciji. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, sa TWCom, TVom, klima uređajem, telefonom, fenom i sefom (posebno se plaća na licu mesta), wifi internetom. Promo sobe su dvokrevetne sobe, manje kvadrature, skromnijeg izgleda i kvaliteta, namenjena za smeštaj do 2 osobe, opremljene kao standardna soba.
Usluga: noćenje sa doručkom (švedski sto samoposluživanje). https://www.athensmirabello.gr/ ili slični.
Dorrian INN 3* gradski hotel, lociran u širem centru Atine, u blizini Trga Omonia. U sklopu hotela nalazi se bar, restoran, internet cafe, bar restoran i otvoren bazen na vrhu. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, sa TWCom, TVom, klima uređajem, WIFI i telefonom. Usluga: noćenje sa doručkom (švedski sto samoposluživanje). https://www.dorianinnhotel.com/ ili slični.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 7 (sedam) dana pre datuma polaska.
O tačnom vremenu polaska putnik je u obavezi da se informiše dva dana pre puta.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja.

Organizator putovanja zadr
žava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Organizatora, licenca OTP 89/2021